Hodinky Monumental velký.

Manipulace starožitných hodin již přítomné s elektrifikace.

Restaurování a elektrifikace veřejných zvonkohry a vyzvánění.