2

ČLÁNEK EXTRAPOLOVANÝ OBDOBÍM "SPOLEČENSTVÍ"

Zatímco tyto stránky budou tlačit, přijde nový zvon, bude nám požehnán náš arcibiskup Marco během oslavy Neposkvrněného a v následujících dnech bude umístěn na jeho místo jako princ zvonice. Chvíli jsme postrádali mocný hlas.

"Vivos voco, mortuos plango, fulgura, frango", tak staré přísloví o zvonech zazvoní: "Říkám živé, volám mrtvé a rozbít blesk."

Zvon má hlas, který chce s sebou vzít muže ze všech svých zdí a přivést ho do šíře Boží výšky, do života v plnosti.

Obraz Zvěstování je na zvonech, právě proto, že její hlas připomíná modlitbu Angelus ráno, poledne a večer. V dalším vydání poskytneme více prostoru a informací.

 

Zde si můžete stáhnout článek ve formátu PDF.